Cần thực hiện thật tốt chủ trương “chiêu hiền đãi sĩ”

441

Phát huy kết quả tốt đẹp của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

444

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc

448

Báo chí phải đi tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần cổ vũ, tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận toàn dân tộc

459

Các điển hình tiên tiến không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo

468

Các nhà khoa học là “nguyên khí quốc gia”, những người làm hưng thịnh cho đất nước, rạng rỡ cho dân tộc và vẻ vang cho giống nòi

475

Văn học, nghệ thuật phải đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

487

Xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân

497

Đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới

500

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước

513

Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong ngành công thương

519

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế xứng đáng trong lòng dân tộc

528

Tăng, ni, phật tử Việt Nam phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành phát triển cùng dân tộc

533

Đồng bào Công giáo phát huy tốt hơn nữa những giá trị của đạo đức tôn giáo, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc

538

Đối với nhân dân Việt Nam, đoàn kết, hữu nghị với Cuba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc

544

Người Việt Nam ở nước ngoài góp phần thiết thực cho sự phát triển của đất nước

550

Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên noi theo gương Bác, làm theo lời Bác, phát huy truyền thống đại đoàn kết, vững bước tiến lên

557

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trạm Tấu đoàn kết, đồng lòng, lập nhiều thành tích xuất sắc

562

Tiền đồ xán lạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ

564

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Hồ

571

Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương

577

Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

581

Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19

594

Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện - nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm đối với cộng đồng

597

Động viên người cao tuổi làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân

599

Hội Chữ thập đỏ cần thường xuyên chăm lo để các phong trào đi vào chiều sâu, có sức sống bền vững trong nhân dân

606

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là truyền thống đẹp của nhân dân ta, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước

614

Phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu xây dựng các khu dân cư của Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh

618

Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn nữa

625

Đoàn kết, phấn đấu xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp, nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc

634

Phát huy ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

643

Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước

654

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đồng lòng, xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại

671